SS

ReadNordic

Rok: 2016
Pre: ReadNordic
Koncept: Dávid Sivý
Video: Ondřej Rakušan

Severský stánok sa odlišuje od okolitých stánkov jeho priestorovou deformáciou, čím ho stavia do pozície čestného hosťa a zároveň tým reaguje na určitý stereotyp vystavovania na veletrhoch.

Tvar je definovaný plochou danou prenajímateľom, ktorá je diagonálne naklopená do podlahy a vytiahnutá na povrch pomocou princípov optického klamu.

Priestorový objekt je z každého pohľadu iný a z rôznych uhlov pohľadu sa deformuje a mení, ako aj farebné nasvietenie plochy definujúce atmosféru danej situácie.

Samotný priestorna vystavovanieje schovaný za zlomenou plochou, ale zároveň otvorený ako kniha pre návštevníkov veletrhu.

Ak sa ponoríme hlbšie do knihy nájdeme v nej to čo hľadáme. Čaro severskej literatúry sa skrýva v jednoduchosti a ak sa odprostíme od predstavy konvenčného vystavovania nájdeme v samotnom objekte všetko, podobne ako v knihách.

/

ReadNordic

Year: 2016
For: ReadNordic
Concept: Dávid Sivý
Video: Ondřej Rakušan

The “Nordic stand” differs from the surrounding stalls of spatial deformation, which puts it in the position of the guest of honor at the same time it reacts to a certain stereotype participating in the fairs.

Surface shape is defined by a given charterer conditions, which is diagonally tilted to the floor and pulled to the surface by using the principles of optical illusion.

The spatial object is different from every point of view and from different angles it deforms and changes as well as color illumination area defining the atmosphere of the situation.

Alone space for book presentation is hidden behind a broken plane, but still remains open like a book for visitors of the fair.

If we bury deeper into the book we find what we were looking for. Nordic literature charm is hidden in its simplicity, and if it is thrown off idea of a conventional exposure we can find everything in the object itself, like in the books.

ss.Still007 ss.Still006 ss.Still005 ss.Still004 ss.Still003 ss.Still002 ss.Still001 hlavni 4 3 2 1