SLOUP-21

SLOUP-21 / COLUMN-21

Koncept objektu se zaměřuje na otázky duchovna a materiálna, na kontrast mezi jemností a hrubostí a na rozdílné vnímání globálních otázek společnosti. Jeho úkolem je navždy označit určitý bod v čase a ne poukazovat na konkrétní události, které mohou být v budoucnu vnímány odlišně.


Socha má ambici být nadčasová svým site-specic charakterem a postmoderní estetikou.


Inspirace v morových sloupech má za následek viditelné parafrázování těchto monumentálních sochařských děl a záměrné přebírání základních znaků staveb. Úmyslná podobnost v siluetě obou sloupů a nefigurativní detaily spolu vytvárejí určité napetí a kontrast.


Forma přímo odkazuje na řemeslnou stránku konkrétní techniky sochařského umění. Střet různých povrchových úprav betonu a nahodilý charakter zasahování do hmoty betonu tvoří neopakovatelnost této skulptury.


Monumentální betonový sloup definuje nový prostor před Poliklinikou Krnov na náměstí Hrdinů, který se stává symbolem “znovuzrození” života po fiktivní apokalypse.

/

Detailný popis projektu: